Bij Witteveen groenprojecten en advies combineren we onze kennis van beleid en uitvoering voor een gedegen en uitvoerbaar beheerplan of beheeradvies. Wij streven, binnen het beschikbare budget, naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Uiteraard informeren we de opdrachtgever over alle mogelijke opties en stellen we samen het detailniveau vast. Zo kan worden gekozen voor globaal beheer voor (grotere) zones, of juist zeer specifiek beheer tot op de meter bepaald. Werkt u met een gedragscode voor de Wet natuurbescherming? Dat integreren wij dan probleemloos!

Beheerplan

beheer