Een visie moet helder, werkbaar en direct toepasbaar zijn. Wij vinden dit net zo belangrijk als de bekende stip op de horizon. Immers, alle planvorming die na de visie wordt ontwikkeld, zal deze leidraad volgen. Om te zorgen dat de visie breed gedragen wordt, staan wij in nauw contact met de opdrachtgever en leren we graag de diverse afdelingen kennen die zullen gaan werken met de visie.

Goed beleid is duidelijk beleid, gebaseerd op onderbouwde keuzes, en bij voorkeur op een goede visie. Voor een beleidsplan gaan wij altijd in overleg met de opdrachtgever over het gewenste detailniveau. Speciale aandachtspunten zoals; voorbereidend data- of veldonderzoek, een participatieproces, een omgangsplan voor transparantie en discretie bij gevoelige kwesties, pakken we graag voor u op.

Visie en beleid

visie en beleid