Diensten

Visie

Witteveen maakt plannen met visie,  om daarmee de bekende stip op de horizon te zetten. Visies hebben we opgesteld voor bijvoorbeeld Groenplan het Brekkense Wiel, 500.000 Bomenplan in Schagen en de Analyse voor vakantiepark Ameland. Bij al deze plannen draait het om de vraag:  ‘wat is het doel’.

Beleid

Op beleidsniveau adviseren we gemeenten en bedrijven door visie om te zetten in beleid. Hiermee zijn onze opdrachtgevers goed voorbereid op de toekomst, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het opgestelde Handelingsprotocol beheersing eikenprocessierups, de Wijziging bestemmingsplan uitbreiding hotel en het groenbeleidsplan voor gemeente Terschelling.

Beheer

Voor het groenbeheer combineren we onze kennis van beleid en uitvoering. Wij streven, binnen het beschikbare budget, naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Voorbeelden van beheerplannen zijn het Bosbeheerplan Franekeradeel, het Roekenbeheerplan en het Groenbeheerplan Terschelling.

Werkvoorbereiding

Om ervoor te zorgen dat werken worden uitgevoerd zoals de opdrachtgever dat wenst schrijven we bestekken en maken tekeningen en schetsen om de aannemer duidelijkheid te geven en een prijs te laten bepalen. Voorbeelden zijn de beplantingsschets voor De Ontbrekende Schakel en het bestek begrazen met schapen.

Advies, begeleiding en toezicht

We schrijven uitvoeringsplannen, maken analyses van (integraal) uit te voeren werken en beleidstaken. Voorbeelden zijn het verwerven van Subsidie voor landschappelijke inpassing van een megastal, het Vitaliteitsonderzoek linden en de analyse Faciliteren evenementen.  Onze kennis en kunde zetten wij graag voor u in op een breed scala aan onderwerpen in de openbare ruimte.

Detachering en projectleiding

Tijdelijke ondersteuning van gemeenten en bedrijven realiseren we als detachering of in  projectvorm. Zo hebben we een groot Groenbestek opgesteld en aanbesteed,  directie gevoerd over het Groenherstel van de waterkerende functie van Griene Dyk en Mardyk en de Omvorming van stedelijk groen begeleid.

Folders

Witteveen groenprojecten en advies heeft meerdere folders samengesteld waarin we uitleggen wat we op specifiek gebied kunnen doen. Zo hebben we een folder over hoe u kunt inspelen op klimaatverandering, een folder over het hoe en waarom van een Bomen effect analyse en een folder over ecologisch advies en natuurbescherming. Onze folders kunt u bekijken en downloaden op de pagina Folders van Witteveen.

Actuele projecten

Bekijk alle projecten