Diensten

Visie

Bij Witteveen groenprojecten en advies stellen we altijd zorgvuldig een visie op; of het nu gaat om een beleids- of beheervisie. Dit doen we echter niet alleen om daarmee de bekende stip (één of meer doelen) op de horizon te zetten. Wij vinden het belangrijk dat een visie helder, werkbaar en direct toepasbaar moet zijn. Immers, alle planvorming die na de visie wordt ontwikkeld, zal deze leidraad volgen. Om te zorgen dat de visie breed gedragen wordt, staan wij in nauw contact met de opdrachtgever en leren we graag de diverse afdelingen kennen die zullen gaan werken met de visie.

Benieuwd naar een greep uit onze projecten waarbij een visie is opgesteld? Klik hier voor een overzicht van uitgevoerde projecten.

lodge
westterschelling

Beleid

Bij Witteveen groenprojecten en advies weten wij als geen ander hoe belangrijk (groen-)beleid is voor (overheids-)organisaties en bedrijven. Goed beleid is helder beleid, gebaseerd op onderbouwde keuzes, en bij voorkeur op een goede visie. Voor een beleidsplan gaan wij altijd in overleg met de opdrachtgever over het gewenste detailniveau. Moet er eerst data- en veldonderzoek worden gedaan? Geen probleem bij Witteveen. Is participatie gewenst van omwonenden? Ook dit proces kan aan ons worden toevertrouwd. Komt het nieuwe beleid voort uit gevoelige tegenstellingen? Wij zorgen dat het proces discreet verloopt, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle actoren en belangen; uiteraard in volledige samenspraak met de opdrachtgever.

Nieuwsgierig naar uitgevoerde projecten en opdrachtgevers? Kijk hier voor een overzicht.

Inrichting

Of het nu gaat om een plantvak, complete wijk, agrarisch landschap of natuurgebied; groen is onmisbaar in (de inrichting van) de openbare ruimte. Bij Witteveen groenprojecten en advies maken we altijd in samenspraak met de opdrachtgever een inrichtingsplan op maat. Vooraf bespreken we de gewenste omvang en diepgang. Participatie van omwonenden gewenst? Daar worden wij blij van! Dit kunnen wij samen met de opdrachtgever verzorgen, maar kan ook geheel aan ons worden uitbesteedt.

Van beplantingsplan tot beekdalherstel, welke projecten op het gebied van inrichting hebben wij zoal uitgevoerd? U ziet het hier.

bos_terschelling
bos_terschelling

Beheer

Bij Witteveen groenprojecten en advies combineren we onze kennis van beleid en uitvoering voor een gedegen en uitvoerbaar beheerplan of beheeradvies. Wij streven, binnen het beschikbare budget, naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Uiteraard informeren we de opdrachtgever over alle mogelijke opties en stellen we samen het detailniveau vast. Zo kan worden gekozen voor globaal beheer voor (grotere) zones, of juist zeer specifiek beheer tot op de meter bepaald. Werkt u met een gedragscode voor de Wet natuurbescherming? Dat integreren wij dan probleemloos!

Van boombeheerplan tot compleet beheer voor natuur- en recreatiegebieden; voorbeelden van uitgevoerde projecten vindt u hier.

Werkvoorbereiding

Om ervoor te zorgen dat opdrachten worden uitgevoerd zoals de opdrachtgever dat wenst, schrijven we bestekken en maken tekeningen en schetsen om de aannemer duidelijkheid te geven en een prijs te laten bepalen.

Een selectie van projecten waar wij de werkvoorbereiding voor hebben verzorgd, ziet u hier.

kudde
vitaliteitsonderzoek

Begeleiding en toezicht

Bij Witteveen groenprojecten en advies zijn wij niet alleen goed in het maken van plannen, wij kunnen u ook uitstekend van dienst zijn bij begeleiding van de uitvoering. Zo kunnen wij een ontheffingstraject voor de Wet natuurbescherming verzorgen en nadien op locatie de werkzaamheden ecologisch begeleiden. Ook controles en overleggen met de aannemer voor het correct uitvoeren van bestekken (kwaliteitscontroles) voeren wij uit.

Een beknopt overzicht van projecten en opdrachtgevers met betrekking tot begeleiding en toezicht vindt u hier.

Advies

Naast het maken van plannen en het geven van begeleiding, geven wij ook veelvuldig advies met betrekking tot relevante wetgeving, beleid, beheer en uitvoering van (groen-)projecten. Dit advies raakt niet zelden meerdere vakgebieden. Zo kunt u bij ons terecht voor ecologische QuickScans met betrekking tot de Wet natuurbescherming en advies voor het te doorlopen vervolgtraject, maar ook voor boomtechnisch advies en het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor groene klimaatadaptatie op uw grondgebied? Ook daar kunnen wij u over adviseren. Ons advies is realistisch, met werkbare opties en geeft een totaalbeeld.

Waar adviseren we nog meer over? U ziet het hier.

vitaliteitsonderzoek
participatie

Detachering en projectleiding

Tijdelijke ondersteuning van provincies, gemeenten en bedrijven door één van onze professionals is mogelijk middels detachering of tijdelijke inhuur voor een specifiek project.

Benieuwd waar onze specialisten aan het werk zijn geweest? U ziet het hier.

Maatwerk voor uw project

Weet u nog niet precies wat u wilt, of wilt u een combinatie van mogelijkheden? Geen probleem! Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek om uw wensen te verkennen en mogelijkheden te bespreken. Iedere opdracht is uniek; maatwerk is de beste oplossing. U kunt hier vrijblijvend contact met ons opnemen.

participatie
folders-witteveen-advies-3

Folders

Witteveen groenprojecten en advies heeft meerdere folders samengesteld waarin we uitleggen wat we op specifiek gebied kunnen doen. Zo hebben we een folder over hoe u kunt inspelen op klimaatverandering, een folder over het hoe en waarom van een Bomen effect analyse en een folder over ecologisch advies en natuurbescherming. Onze folders kunt u bekijken en downloaden op de pagina Folders van Witteveen.

Actuele projecten

Bekijk alle projecten