Diensten

Visie

Bij Witteveen groenprojecten en advies stellen we altijd zorgvuldig een visie op; of het nu gaat om een beleids- of beheervisie. Dit doen we echter niet alleen om daarmee de bekende stip (één of meer doelen) op de horizon te zetten. Wij vinden het belangrijk dat een visie helder, werkbaar en direct toepasbaar moet zijn. Immers, alle planvorming die na de visie wordt ontwikkeld, zal deze leidraad volgen. Om te zorgen dat de visie breed gedragen wordt, staan wij in nauw contact met de opdrachtgever en leren we graag de diverse afdelingen kennen die zullen gaan werken met de visie.

Benieuwd naar een greep uit onze projecten waarbij een visie is opgesteld? Klik hier voor een overzicht van uitgevoerde projecten.

Beleid

Bij Witteveen groenprojecten en advies weten wij als geen ander hoe belangrijk (groen-)beleid is voor (overheids-)organisaties en bedrijven. Goed beleid is helder beleid, gebaseerd op onderbouwde keuzes, en bij voorkeur op een goede visie. Voor een beleidsplan gaan wij altijd in overleg met de opdrachtgever over het gewenste detailniveau. Moet er eerst data- en veldonderzoek worden gedaan? Geen probleem bij Witteveen. Is participatie gewenst van omwonenden? Ook dit proces kan aan ons worden toevertrouwd. Komt het nieuwe beleid voort uit gevoelige tegenstellingen? Wij zorgen dat het proces discreet verloopt, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle actoren en belangen; uiteraard in volledige samenspraak met de opdrachtgever.

Nieuwsgierig naar uitgevoerde projecten en opdrachtgevers? Kijk hier voor een overzicht.

Inrichting

Of het nu gaat om een plantvak, complete wijk, agrarisch landschap of natuurgebied; groen is onmisbaar in (de inrichting van) de openbare ruimte. Bij Witteveen groenprojecten en advies maken we altijd in samenspraak met de opdrachtgever een inrichtingsplan op maat. Vooraf bespreken we de gewenste omvang en diepgang. Participatie van omwonenden gewenst? Daar worden wij blij van! Dit kunnen wij samen met de opdrachtgever verzorgen, maar kan ook geheel aan ons worden uitbesteedt.

Van beplantingsplan tot beekdalherstel, welke projecten op het gebied van inrichting hebben wij zoal uitgevoerd? U ziet het hier.

Beheer

Bij Witteveen groenprojecten en advies combineren we onze kennis van beleid en uitvoering voor een gedegen en uitvoerbaar beheerplan of beheeradvies. Wij streven, binnen het beschikbare budget, naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Uiteraard informeren we de opdrachtgever over alle mogelijke opties en stellen we samen het detailniveau vast. Zo kan worden gekozen voor globaal beheer voor (grotere) zones, of juist zeer specifiek beheer tot op de meter bepaald. Werkt u met een gedragscode voor de Wet natuurbescherming? Dat integreren wij dan probleemloos!

Van boombeheerplan tot compleet beheer voor natuur- en recreatiegebieden; voorbeelden van uitgevoerde projecten vindt u hier.