Gerealiseerde projecten – beheerplan

gerealiseerde projecten beheerplan

Voor een gedegen en uitvoerbaar beheerplan of beheeradvies combineren wij onze kennis van beleid en uitvoering. Binnen het beschikbare budget wordt gestreefd naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Uiteraard informeren we de opdrachtgever over alle mogelijke opties en stellen we samen het detailniveau vast. Zo kan worden gekozen voor globaal beheer voor (grotere) zones, of juist zeer specifiek beheer tot op de meter bepaald. Werkt u met een gedragscode voor de Wet natuurbescherming? Dat integreren wij dan probleemloos! Op deze pagina treft u een overzicht aan van gerealiseerde projecten met betrekking tot beheer.

Meer informatie over het project kunt u vinden door te klikken op de naam van het project, onder de foto.

Terug naar projectenoverzicht