Advies Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen RAAK, Fryslân

 

 

 

 

 

Voor 4 verschillende bedrijven van bedrijventerrein de Hemrik in Leeuwarden is een inventarisatie gedaan om het ‘laaghangend fruit’ in beeld te brengen wat betreft klimaatadaptatie. De maatregelen die geïmplementeerd kunnen worden zijn gepresenteerd in de vorm van een folder. Dit in opdracht van het RAAK-publiek project klimaatadaptieve bedrijventerreinen.

De bedrijven stonden zeker open voor advies waar op hun terrein er kansen liggen om te vergroenen.

Opdrachtgever: RAAK-publiek project klimaatadaptieve bedrijventerreinen

Tags: Inrichting openbare ruimte, Communicatieproduct

Klimaatadaptief ontwerp RAAK
vorige project
volgende project