Advies Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen, Fryslân

 

Voor 4 verschillende bedrijven van bedrijventerrein de Hemrik in Leeuwarden is een inventarisatie gedaan om het ‘laaghangend fruit’ in beeld te brengen wat betreft klimaatadaptatie. De maatregelen die geïmplementeerd kunnen worden zijn gepresenteerd in de vorm van een folder. Dit in opdracht van het RAAK-publiek project klimaatadaptieve bedrijventerreinen.

De bedrijven stonden zeker open voor advies waar op hun terrein er kansen liggen om te vergroenen.

Tags: Inrichting openbare ruimte, Communicatieproduct
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Advies Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen RAAK
Projecten Inrichting openbare ruimte