Afstemmen beheer na fusie, Noardeast-Fryslân

 

Gemeente Noardeast-Fryslân is de gemeente die per 1 januari 2019 is ontstaan door fusie van de voormalige gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. De visies, het beleid en de beheerplannen zijn nog niet op elkaar afgestemd terwijl de werkzaamheden door gaan. Vooral binnen het reguliere beheer is er vaak sprake van ‘bijzondere’ omstandigheden of afspraken waardoor het van belang is om dit op korte termijn op één lijn te brengen.

In afwachting van het vast te stellen nieuwe beleid, zijn er tijdelijke beheerplannen opgesteld en uitgewerkt voor onder andere de sportvelden en speelvoorzieningen. Na een eerste inventarisatie kunnen urgentie en prioriteiten worden bepaald wat betreft regulier onderhoud en calamiteiten op de verschillende sportcomplexen en locaties met speelvoorzieningen.

Daarnaast is ook een beheerplan ontwikkeld voor de bomen in de gemeente, met extra nadruk op de status van de bomen wat betreft boomveiligheid. Ook bij het beheer en onderhoud van het bomenbestand is het belangrijk om de werkmethodieken op elkaar af te stemmen zodat de bomen gezamenlijk en evenwichtig beheerd worden.

Tags: Beheerplan, Afstemmen beleid en beheer na fusie
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Gemeente Noardeast-FryslânGemeente Eemsdelta
Afstemmen beheer na fusie, sportveld
Projecten Beheerplan