Project omschrijving

Analyse Faciliteren evenementen

Bij een toeristische gemeente horen evenementen, het is een belangrijk middel om toeristen en recreanten te vermaken. Afdeling ruimtelijk beheer ondersteunt ruim 200 één- of meerdaagse evenementen per jaar binnen de gemeente. Dit varieert van een braderie of jaarmarkt tot het GLemmer beach festival en de Friese Ballonfeesten. Het merendeel van de evenementen wordt in de zomermaanden georganiseerd. Om onderbouwde beslissingen te kunnen nemen over zerobase bezuinigingen is aan ons gevraagd om het ondersteunen van de evenementen te analyseren.

De ondersteuning vraagt van de afdeling een goede planning en logistiek, om materialen als dranghekken en containers van het ene naar het volgende evenement te brengen, binnen de uitgestrekte gemeente. Door werkzaamheden en kosten van het ondersteunen in beeld te brengen is het mogelijk om het faciliteren van evenementen te harmoniseren. Het doorberekenen van een deel van de kosten voor het faciliteren zorgt voor een tegemoetkoming in de kosten.

Opdrachtgever gemeente De Fryske Marren – werkvelden: visie, beleid

De Friese Ballonfeesten in Joure

vorige project
volgende project