Kansenanalyse Natuurontwikkeling vakantiepark, Ameland

 

Op Ameland wordt een vakantiepark gerealiseerd op de locatie van een voormalige caravanpark. Op verzoek van de opdrachtgever hebben we het terreinontwerp onderzocht en aanbevelingen gedaan om de ruimtelijke kwaliteiten van het park optimaal te benutten. Het uitgangspunt: De natuurwaarden zoveel mogelijk te ontwikkelen.

Met een toetsing op de aanwezige en potentiële natuurwaarden zijn gegevens verzameld waarmee een advies is opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn om de aanwezige en potentiële natuurwaarden te behouden en te versterken. Op basis van het ontwerpplan en ons advies zijn aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de aanlegfase van het park en moeten ervoor zorgen dat eventueel nadelige invloeden van de bouwwerkzaamheden op te behouden natuurwaarden tot een minimum worden beperkt. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan voor het beheer van het park in relatie tot de gewenste ontwikkeling van de flora en fauna.

Tags: Inrichting openbare ruimte, Kansenanalyse Natuurontwikkeling
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Snoek Puur GroenGemeente Noardeast-Fryslân
Projecten Inrichting openbare ruimte