Project omschrijving

Analyse ontwerp vakantiepark Ameland

Op Ameland wordt een luxe vakantiepark gerealiseerd op de locatie van een voormalige caravanpark. Op verzoek van de opdrachtgever hebben we het terreinontwerp geanalyseerd en aanbevelingen gedaan om de ruimtelijke kwaliteiten van het park optimaal te benutten. Het uitgangspunt is om de potentiële natuurwaarden zoveel mogelijk te ontwikkelen. Aan de hand van terreinbezoek en veldonderzoek, gecombineerd met literatuuronderzoek hebben we een toetsing uitgevoerd op aanwezige en potentiële natuurwaarden.

Met de verzamelde gegevens is een advies opgesteld waarin wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn om de aanwezige en potentiële natuurwaarden te behouden en te versterken. Op basis van het ontwerpplan en ons advies zijn aanbevelingen opgesteld. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de aanlegfase van het park en moeten ervoor zorgen dat eventueel nadelige invloeden van de bouwwerkzaamheden op te behouden natuurwaarden tot een minimum worden beperkt. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan voor het beheer van het park in relatie tot de gewenste ontwikkeling van de flora en fauna.

Opdrachtgever Qurios vakantieparken – werkvelden: visie, beleid, beheer

Chalets op vakantiepark, Ameland

vorige project
volgende project