Beeldbestekken groen, Eemsdelta

 

Bij het werken met een bestek staat niet langer de frequentie van onderhoud voorop, maar is ‘het beeld’ bepalend geworden voor de mate van onderhoud. Met andere woorden; ziet de openbare ruimte eruit zoals die door de gemeenteraad is vastgesteld. Om dat zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van beeldmeetlatten in een beeldbestek. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat door iedereen (gemeente, inwoner, aannemer) bepaald kan worden of de openbare ruimte aan de afspraken voldoet. Het gaat hier om het totale beeld. Dus naast het asfalt moet ook het gazon en het gras in bermen goed onderhouden zijn, moet de verlichting branden en de prullenbakken leeg zijn. Met dit beeldbestek is eenvoudig te beoordelen of de afgesproken eis en kwaliteit wordt gehaald.

Tags: Werkvoorbereiding, Bestek
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Gemeente EemsdeltaGemeente MenameradielGemeente WesterkwartierGemeente Wormerland
Beeldbestek
Projecten Werkvoorbereiding