Beeldkwaliteitsplan terreinonderhoud vakantiepark, Ameland

 

Voor een luxueus vakantiepark op Ameland is een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het beheer en onderhoud omdat terreinbeheer op basis van beeldkwaliteit past bij het imago dat Qurios met haar parken wil uitstralen. De kwaliteit wordt bereikt door het gewenste beeld te beschrijven als leidraad voor het onderhoud. De lange termijn visie voor het park is omschreven mede op basis van de bedrijfsfilosofie. Deze visie is uitgewerkt voor het beheer en onderhoud op de korte termijn. Per locatie, type en functie van de beplanting is de beeldkwaliteit in een schema gezet. Ook worden eventuele risico’s op de korte en lange termijn aangegeven met daarbij een mogelijke oplossingsrichting.

Met dit praktische beeldkwaliteitsplan kan de onderhoudsploeg in overleg en met aansturing van een hovenier de dagelijkse werkzaamheden op het park uitvoeren. De hovenier schouwt periodiek het onderhoud en op basis daarvan kan hij gedetailleerde adviezen geven voor het beheer. Ook voor het bomenonderhoud is de vaktechnische kennis van de hovenier noodzakelijk. Dit beeldkwaliteitsplan vormt de basis voor het onderhoud en de samenwerking tussen onderhoudsploeg en hovenier. Ook is het beeldkwaliteitsplan een controlemiddel om het na te streven resultaat, dat in het plan is vastgelegd, te toetsen aan de werkelijkheid.

Tags: Visie en Beleid, Beeldkwaliteitsplan
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Snoek Puur Groen
Beeldkwaliteitsplan terreinonderhoud
Projecten Visie en Beleid