Project omschrijving

Beheer en onderhoud strandjes

In de gemeente zijn 23 locaties bekend waar gelegenheid is om op een klein of groter strand aan een van de meren te recreëren. De meeste van deze strandjes bieden ook zwemgelegenheid en hebben enige vorm van service wat betreft veiligheid (drijflijn), toilet, vuilcontainer, speelvoorziening, kiosk of paviljoen. Het beheer en onderhoud is historisch gegroeid en in veel gevallen gebaseerd op mondelinge afspraken, wat maakt dat er geen overzichtelijk strandbeheer is.

Van alle strandjes is uitgezocht wie de eigenaar is. Van de strandjes die gemeentelijk eigendom zijn is bovendien uitgezocht wie het onderhoud uitvoert en welke werkzaamheden dit betreft. Soms huurt de gemeente een strandjes of worden aanwezige paviljoens verpacht. Met al deze gegevens is een schema gemaakt dat aangeeft welke verantwoordelijkheden, werkzaamheden en pachtovereenkomsten betrekking hebben op een strandje. Bovendien is inzichtelijk gemaakt welke financiële consequenties het beheer en onderhoud voor de gemeente heeft. De rapportage maakt het mogelijk om het strandbeheer te harmoniseren en onderbouwde keuzes te maken.

Detachering bij opdrachtgever gemeente De Fryske Marren – werkvelden: beleid, beheer

beheer en onderhoud strandjes

Mirnser Klif, strandje aan het IJsselmeer

vorige project
volgende project