Beheerplan Sportvelden, Noardeast-Fryslân

 

Met 25 sportparken en 62 sportvelden is het belangrijk dat het beheer en onderhoud van de sportvelden goed afgestemd is. Na de fusie (2019) zal het nog enige tijd duren voordat het nieuwe beleid en beheer vastgesteld wordt. Daarom wou gemeente Noardeast-Fryslân voor de overbruggingsperiode graag een praktisch plan voor de uitvoering van maatregelen die nodig zijn voor een duurzame instandhouding van de sportvelden.

Er zijn streefbeelden in kaart gebracht per type sportveld, op basis daarvan hebben we het beheer uiteengezet. Met behulp van eenheidsprijzen is het kostenverhaal in kaart gebracht. Daarnaast is een renovatieplanning gemaakt om de velden in de minste staat zo snel mogelijk weer op een goed niveau te brengen.

Tags: Beheerplan, Beheerplan sportvelden
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Gemeente Noardeast-Fryslân
Beheerplan Sportvelden, Noardeast-Fryslân
Projecten Beheerplan