Plan van aanpak Eikenprocessierups, Staphorst

 

In gemeente Staphorst staan ca. 15.000 eiken (die geregistreerd staan als straatboom) en is ieder jaar sprake van overlast door de eikenprocessierups. Dat vraagt om een gedegen aanpak en duidelijkheid; waar bestrijden we wel, waar niet en hoe communiceren we met onze inwoners hierover.

Het plan van aanpak heeft als doel een afgewogen keuze te maken in de te volgen werkwijze in de beheersing van de eikenprocessierups waarmee de overlast wordt verminderd, de kosten worden beheerst en waarbij rekening wordt gehouden met ecologische waarden. Door keuzes te maken en duidelijkheid te bieden wordt communicatie over de eikenprocessierups duidelijker en makkelijker te onderbouwen. De gemeente kan het plan inzetten om het belang van de volksgezondheid te borgen op een gepaste en doelmatige manier.

Tags: Beheerplan, Beheersing ziekten en plagen
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Gemeente Staphorst
Plan van aanpak eikenprocessierups
Projecten Beheerplan