Project omschrijving

Beplantingsschets De Ontbrekende Schakel

De Ontbrekende Schakel is aangelegd met als doel de wegen binnen Warmenhuizen en Tuitjenhorn te ontlasten en doorgaand verkeer buiten de dorpen om te leiden. De verkavelingsstructuur in het plangebied is noord-zuid / oost-west georiënteerd. De Ontbrekende Schakel loopt diagonaal door deze verkaveling. Door omwonenden is gevraagd om op het terrein tussen de nieuwe weg en de woningen  groenvoorziening aan te brengen.

Aan ons is gevraagd om een beplantingsschets te maken. Het gebied ligt op de grens van dorp en landelijk gebied. Het toepassen van inheems sortiment maakt het mogelijk om een bijdrage te leveren aan de natuurlijke ontwikkeling van flora en fauna in de dorpsrand. Een combinatie van bomenrijen, solitaire bomen en bosjes zorgt voor een win-win situatie voor bewoners en weggebruikers. Door met de beplanting, bomen en struiken, aan te sluiten bij de kavelstructuur blijft de landschappelijke structuur behouden en wordt de nieuwe weg opgenomen in het landschap.

Opdrachtgever gemeente Schagen – werkvelden: visie, beleid, beheer

Tracé vanaf Dergmeerweg

vorige project
volgende project