Project omschrijving

Bermbeheerplan

Met ruim 370 ha maakt de omvang van het areaal bermen en de verschillende methoden van beheer dat harmonisatie en gemotiveerde onderbouwing van het maaibeheer noodzakelijk is. Er is gekozen voor tweemaal per jaar maaien gevolgd door hooien of tweemaal per jaar klepelen en direct afvoeren. Voor het bermbeheerplan is een logische indeling gemaakt zodat het bermbeheer past bij een bepaald type berm. De maaiers kunnen aan de berm zien welk beheer erbij hoort, ze hoeven daarvoor in principe geen kaarten te raadplegen.

Het bermbeheerplan is opgesteld in overleg met de maaiers. Er is gebruik gemaakt van hun expertise en ervaring in het veld. Hun gezamenlijke betrokkenheid heeft er mede toe geleid dat er nu een maaiploeg is ontstaan waarin alle maaiers samenwerken en als ploeg de gemeentelijke bermen maaien, waar eerder elk maaier een eigen wijk had. Het kan dus voorkomen dat bewoners ergens in het buitengebied vier trekkers tegenkomen die samen de bermen maaien, klepelen en hooien.

Detachering bij opdrachtgever gemeente De Fryske Marren – werkveld: beheer

bermbeheerplan

Berm met biggekruid

vorige project
Volgende project