Project omschrijving

Bestek begrazen met schapen

De schaapskudde is een bekende verschijning in De Fryske Marren. Verspreid over de gemeente wordt in vier woonkernen totaal ruim 20 ha openbaar groen begraasd met een schaapskudde. Met de inzet van schapen wordt gestreefd naar een grotere biodiversiteit in het openbaar groen. In het bestek is onderscheid gemaakt in extensief en intensief te begrazen percelen.  Ook zijn er locaties met veel reuzenberenklauw opgenomen, door de begrazing blijft deze invasieve soort beheersbaar.

Het begrazen van de percelen ruig gras wordt uitbesteed aan een schaapherder op basis van een meerjarig bestek. Het bestek hebben we opgesteld met een programma van eisen waarin kwaliteitscriteria zijn geformuleerd. Om aan het gewenste beeld te voldoen bepaalt de herder in overleg met de opdrachtgever de volgorde en intensiteit van de graasrondes. De herder geeft aan waar de kudde  wordt gehoed en op welke percelen  de schapen gerasterd grazen. Met het beoordelingsteam hebben we de inschrijvingen beoordeeld op basis van kwaliteit en prijs.

Opdrachtgever gemeente De Fryske Marren – werkvelden: beheer, project

Drinkende schapen

vorige project
volgende project