Bomenbeleidsplan OVER-gemeenten

 

In een gezonde samenleving spelen bomen een positieve en onmisbare rol. Iedere individuele boom is een natuurlijke en functionele bouwsteen voor de samenleving, in economisch en ecologisch opzicht en daarnaast voor het welzijn van mensen. Bomen zijn van grote waarde voor de samenleving.

Wij mochten een bomenbeleidsplan schrijven voor OVER-gemeenten over het beheer en onderhoud van gemeentelijke straat- en laanbomen, solitaire parkbomen en vormbomen, zowel in het stedelijk als landelijk gebied. Het doel: “Een gezond en veilig boomareaal realiseren met bomen van hoge kwaliteit.”

Opdrachtgever: OVER-gemeenten
Tags: Visie & Beleid, Bomenbeleidsplan
Bomenbeleidsplan
vorige project
volgende project