Boom veiligheidscontrole (BVC), Griene dyk en Mardyk

 

Langs de Griene dyk en de Mardyk staat een variatie aan eiken, elzen en populieren. Het zijn ongeveer 150 bomen waarvan de dikste boom een doorsnede heeft van ongeveer 1 meter. Bij een ruimtelijk project wat werd uitgevoerd op de dijk moest rekening gehouden worden met de bomen. De staat waarin de bomen verkeerden was hierbij een belangrijk gegeven.

Wij hebben voor al deze bomen een boom veiligheidscontrole (BVC) uitgevoerd. Dit is een systematische controle, een visuele inspectie waarbij je onder andere kijkt naar: probleemtakken, holtes, zwammen, wortelopdruk, etc. Bomen die bijzonder onderhoud behoeven worden aangewezen als attentieboom. Uit de BVC komt de staat waarin de bomen verkeren op een overzichtelijke manier naar voren.

Tags: Bomen, Boom veiligheidscontrole
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Wetterskip Fryslân
Boom veiligheidscontrole (BVC), Griene dyk & Mardyk
Projecten Bomen