Bosbeheerplan, Franekeradeel (Waadhoeke)

 

Voormalige gemeente Franekeradeel had circa 50 hectare aan verspreid liggende, landschappelijke dorpsbossen. Deze dorpsbossen zijn met de fusie onderdeel geworden van de gemeente Waadhoeke. De meeste van deze bossen liggen tegen een van de dorpen. Voor deze bossen hebben we een bosbeheerplan opgesteld tot 2040, met een looptijd van 25 jaar.

Het beheerplan geeft een overzicht van de ontwikkelingen die noodzakelijk zijn om de gestelde doelen in de bossen te bereiken. De huidige situatie, de functievervulling en de visie zijn voor alle dorpsbossen in beeld gebracht.  Op basis hiervan is het bosbeleid aangegeven met vermelding van de maatregelen die nodig zijn om het gewenste beeld te realiseren.

Tags: Beheerplan: Bosbeheerplan
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Gemeente Franekeradeel
Bosbeheerplan
Projecten Beheerplan