Ecologisch werkprotocol Rugstreeppad, Callantsoog

 

 

Bij de planning van nieuwbouwwerkzaamheden, waarbij een camping omgetoverd wordt tot bungalowpark, is uit nader onderzoek gebleken dat de rugstreeppad hier een winterhabitat heeft. Voor de voorgenomen werkzaamheden is ontheffing verkregen, op voorwaarde dat er gewerkt wordt onder een ecologisch werkprotocol en onder begeleiding van een ecoloog; zogenaamde ecologische begeleiding.

Witteveen groenprojecten en advies heeft voor Snoek puur groen het ecologisch werkprotocol opgesteld. Dit document is een soort handleiding waarin in staat hoe wordt omgegaan met de aanwezigheid van de Rugstreeppad op het terrein waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Voorbeelden van wat er in het ecologisch werkprotocol staat zijn: het voorschrift dat er een amfibieënscherm geplaatst moet worden voor de aanvang van de werkzaamheden en het bijhouden van een logboek van de ecologische veldbezoeken

Opdrachtgever Snoek Puur Groen

Tags: Ecologie, Ecologisch werkprotocol

 

EWP rugstreeppad Callantsoog
vorige project
volgende project