Ecologisch werkprotocol Rugstreeppad, Callantsoog

 

Bij de planning van nieuwbouwwerkzaamheden, waarbij een camping omgetoverd wordt tot bungalowpark, is uit nader onderzoek gebleken dat de rugstreeppad hier een winterhabitat heeft. Voor de voorgenomen werkzaamheden is ontheffing verkregen, op voorwaarde dat er gewerkt wordt onder een ecologisch werkprotocol en onder begeleiding van een ecoloog; zogenaamde ecologische begeleiding.

We hebben een ecologisch werkprotocol opgesteld voor Snoek Puur Groen. Dit document is een soort handleiding waar in staat hoe wordt omgegaan met de aanwezigheid van de Rugstreeppad op het terrein waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Voorbeelden van wat er in het ecologisch werkprotocol staat zijn:

  • Het voorschrift dat er een amfibieënscherm geplaatst moet worden voor de aanvang van de werkzaamheden;
  • Permanente maatregelen om negatieve effecten op de populatie, door de werkzaamheden & de nieuwe situatie, zo veel mogelijk te voorkomen;
  • Het bijhouden van een logboek van de ecologische veldbezoeken.
Tags: Ecologie, Ecologisch werkprotocol
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:

 

Snoek Puur GroenE. LokkenGemeente LeeuwardenGemeente EemsdeltaGemeente Harlingen
EWP rugstreeppad Callantsoog
Projecten Ecologie