Ecologische begeleiding Rugstreeppad, Callantsoog

 

 

Bij de planning van nieuwbouwwerkzaamheden, waarbij een camping omgetoverd wordt tot bungalowpark, is uit nader onderzoek gebleken dat de rugstreeppad hier een winterhabitat heeft. Voor de voorgenomen werkzaamheden is ontheffing verkregen, op voorwaarde dat er gewerkt wordt onder een ecologisch werkprotocol en onder begeleiding van een ecoloog.

Dit heeft Witteveen groenprojecten en advies voor Snoek puur groen verzorgd. De werkzaamheden bestonden vooral uit: begeleiding bij het plaatsen van een amfibieënscherm, het inventariseren van het werkgebied op aanwezigheid rugstreeppad en broedvogelchecks tijdens het broedseizoen. Er was een prettige samenwerking en onze ecoloog in het veld kon duidelijke aanwijzingen geven waardoor de werkzaamheden zonder problemen uitgevoerd konden worden.

Opdrachtgever Snoek Puur Groen
Tags: Ecologie, Ecologische begeleiding
Amfibieënscherm, ecologische begeleiding
vorige project
volgende project