Ecologische begeleiding, Callantsoog

 

Bij de planning van nieuwbouw werkzaamheden, waarbij een camping omgetoverd wordt tot bungalowpark, is uit nader onderzoek gebleken dat de rugstreeppad hier een winterhabitat heeft. Voor de voorgenomen werkzaamheden is ontheffing verkregen, op voorwaarde dat er gewerkt wordt onder een ecologisch werkprotocol en onder begeleiding van een ecoloog.

Dit hebben wij voor Snoek Puur Groen verzorgd. De werkzaamheden bestonden vooral uit: begeleiding bij het plaatsen van een amfibieënscherm, het inventariseren van het werkgebied op aanwezigheid rugstreeppad en broedvogelchecks tijdens het broedseizoen. Er was een prettige samenwerking en onze ecoloog in het veld kon duidelijke aanwijzingen geven waardoor de werkzaamheden zonder problemen uitgevoerd konden worden.

Tags: Ecologie, Ecologische begeleiding
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Snoek Puur GroenStevens Van DijckSD Event Production
Amfibieënscherm, ecologische begeleiding
Projecten Ecologie