Project omschrijving

Folders van Witteveen groenprojecten en advies

Witteveen groenprojecten en advies heeft meerdere folders samengesteld waarin we uitleggen wat we op specifiek gebied kunnen doen. Deze folders kunt u hieronder downloaden.

visie, beleid, beheer

folders witteveen advies

Folders

Veerkrachtig inspelen op klimaatverandering

Een veranderend klimaat zorgt ook in Nederland voor meer extremer weer; heftigere stormen, stortbuien en langere periodes van droogte en hitte. Inrichting en beheer is op stedelijk niveau vaak nog niet voorbereid op deze naderende problemen. Veerkrachtige en toekomstgerichte beleid- en beheersmaatregelen moeten deze extreme schommelingen opvangen en bufferen. Bekijk onze folder om ook Veerkrachtig te kunnen inspelen op klimaatverandering.

klimaatverandering

Bomen effect analyse

Een Bomen effect analyse kunt u laten uitvoeren om inzicht te krijgen of bomen duurzaam behouden kunnen blijven bij ruimtelijke ingrepen, eventueel na aanpassing van ontwerp of werkwijze. Een vroegtijdige Bomen effect analyse kan potentiële schade aan bomen en de gevolgen daarvan inschatten en aangeven. Lees onze folder om voordeel te behalen uit een  Bomen effect analyse.

bomen-effect-analyse

Ecologisch advies

Het is van belang een beeld te hebben van de mogelijke hinder die werkzaamheden en projecten kunnen hebben op de beschermde natuur. Met een Quickscan Soorten wordt vastgesteld welke natuurpotentie aanwezig is binnen het plangebied in relatie tot de Wet natuurbescherming. Informeer u met onze folder over Ecologie en natuurbescherming.

ecologie-quickscan
vorig project