Project omschrijving

Grasbeheerplan woonkernen

Door de omvang van het areaal gras binnen de woonkernen, totaal 195 ha, is er behoefte aan een duidelijke en transparante onderbouwing van het grasbeheer. De keuze voor intensief te maaien gras  op de ene plek of extensief te maaien gras op een andere locatie is gebaseerd op de plaatselijke situatie, het gebruik en de grootte van het perceel. Er is een voorkeur om extensief te beheren waar het kan. De voorkeur voor kort of lang gras is door de wijkbeheerder en de stedenbouwkundige gezamenlijk gemaakt.

Per woonkern is op kaart aangegeven waar het gras intensief wordt gemaaid en waar extensief. Voor elk type grasbeheer is in het beheerplan beschreven welke maatregelen er nog meer worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn bijmaaien, graskanten snijden, bloembollen in het gras en gras langs vijvers en sloten. Het noodzakelijke materieel wordt besproken en een financiële paragraaf geeft inzicht in de jaarlijkse kosten voor het grasonderhoud in de woonkernen.

Detachering bij opdrachtgever gemeente De Fryske Marren

Werkveld: beheer, grasbeheerplan, beheerplan, groen, groenbeheer, groenbeheerplan, onderhoudsplan

grasbeheer

Slootkanten langs kort gras

vorige project
volgende project