Project omschrijving

Groenbeheerplan gemeente Terschelling

Het groenbeheerplan van gemeente Terschelling behandelt het beheer van de gemeentelijke groenvoorziening op het eiland. Het stedelijk groen op het eiland bevindt zich in het centrum van de dorpen en in de woonwijken. De historisch ontstane groenstructuur verbindt de dorpen met elkaar. Vanuit de groenstructuur, de beeldkwaliteit en de beheergroepen beschrijft het beheerplan de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de beleidsuitgangspunten te realiseren en de vastgestelde beeldkwaliteit te behalen.

Naast het stedelijk groen heeft het eiland rond de woonkernen ook een gemeentelijk te beheren areaal reliëfrijk naaldbos dat oorspronkelijk is aangelegd om het duinzand vast te houden. Na zo’n 100 jaar hebben deze bosjes een eigen habitat ontwikkeld met kenmerkende soorten. Voor deze gebieden is het onderhoud niet in beeldkwaliteit uit te drukken. Het beheer en onderhoud van deze bosjes beschrijven we vanuit de ecologie waarbij rekening wordt gehouden met de spontane ontwikkeling van de vegetatie, maar ook met veiligheid en beheersing van exoten.

Opdrachtgever gemeente Terschelling – werkveld: beheer

Reliëfrijk naaldbos

vorige project
Volgende project