Project omschrijving

Groenplan Het Brekkense Wiel

‘Het Brekkense Wiel’ is een uniek woon-, recreatie- en watersportgebied, gelegen op een aantrekkelijke locatie in Lemmer, tussen de Friese meren en het IJsselmeer. Het park ‘Het Brekkense Wiel’ bestaat uit 230 woningen met een eigen ligplaats en 59 losse ligplaatsen. De 289 eigenaren beheren op basis van het appartementsrecht samen een gebied van meer dan 11 hectare. Na ruim 25 jaar verkeerd de terreininrichting en groenvoorziening in slechte staat en is renovatie noodzakelijk.

We hebben het park geanalyseerd en vervolgens een groenvisie opgesteld. De visie geeft inzicht in de gewenste ruimtelijke kwaliteit van het park. Het uitgangspunt is om te komen tot een efficiënt en duurzaam beheer van de groenvoorziening in het park. Op basis van de visie is een groentotaalplan opgesteld dat inzicht geeft in de inrichting, het beheer en onderhoud, de te nemen maatregelen en de kosten die hieraan gekoppeld zijn. Met behulp van de meerjarenplanning kan het omvormingsplan worden gerealiseerd.

Opdrachtgever Vereniging ‘Het Brekkense Wiel’

Werkvelden: project, visie, beleid, beheer

water-rand-boten

Het Brekkense Wiel te Lemmer

vorige project
volgende project