Project omschrijving

Meerjarig onderhoudsplan tuinen MCL

 

Het MCL, het ziekenhuis in Leeuwarden, heeft ruim 4 ha groenvoorziening waartoe ook meerdere binnentuinen behoren. Het ziekenhuis is een dynamisch bedrijf en zowel intern als extern zijn er veel verbouwingen op het terrein, ook in de komende jaren. Dit vraagt om een flexibel onderhoudsplan voor het tuinonderhoud. Daarom zijn alle tuinen geïnventariseerd, waarbij alle groenvoorziening is beoordeeld op functie, kwaliteit en type beplanting. Ook is de aanwezigheid van overige materialen en meubilair beschreven, zoals verharding, water en meubilair.

Er is voor vijf jaren een meerjarig onderhoudsplan geschreven dat uitgaat van beeldkwaliteit. De tuinen van het MCL zijn ingedeeld naar drie kwaliteitsniveaus. Per beplantingstype zijn de kwaliteitsniveaus vastgelegd zodat beoordeelt kan worden of het gewenste onderhoudsniveau wordt bereikt. Een kwaliteit ‘hoog’, ‘basis’ en ‘minimaal’. Kwaliteit ‘minimaal’ is voor tuinen waarvan bekend is dat ze een andere bestemming krijgen, worden gerenoveerd of waarvan uit de inventarisatie blijkt dat ze niet aan het gewenste kwaliteitsniveau voldoen. Dit is een tijdelijke kwaliteitswaardering waarmee kosten bespaard kunnen worden.

Op basis van de inventarisatie en de gegeven beeldkwaliteit kan een aannemer inschrijven voor het onderhoud. De opdrachtgever kan de geleverde kwaliteit controleren aan de hand van de omschreven beeldkwaliteit.

Opdrachtgever MCL, Snoek Puur Groen – werkvelden: beheer, onderhoud

Binnentuin MCL

vorige project
volgende project