Nader Onderzoek Wnb Buizerd, Brielle

 

 

 

 

 

Voor de realisatie van een bungalowpark heeft hoveniersbedrijf Snoek Puur Groen de opdracht gegeven om een QuickScan soorten uit te laten voeren in het plangebied in Brielle (Zuid-Holland). Naar aanleiding van deze QuickScan is een nader onderzoek uitgevoerd omdat er mogelijk soorten aanwezig waren waarvoor een ontheffingsplicht geldt.

Met nader onderzoek hebben wij vast kunnen stellen dat een buizerd haar nest gebouwd heeft in een van de bomen midden in het plangebied. Een nest van een buizerd is jaarrond beschermd. Dat wil zeggen dat het nest het gehele jaar niet verstoord en/of verwijderd mag worden.

Er is vastgesteld of de werkzaamheden strijdig zijn met de Wet Natuurbescherming en waar de knelpunten liggen. Op basis van alle verzamelde informatie wordt advies gegeven welke mitigerende (verzachtende) maatregelen en/of compenserende maatregelen van toepassing zijn en kan een ontheffing worden aangevraagd bij het bevoegd gezag.

Opdrachtgever: Snoek Puur Groen
Tags: Ecologie, Nader Onderzoek Wnb
Nader onderzoek Wnb Buizerd
vorige project
volgende project