Nader onderzoek Wnb Flora en Insecten, Brielle

 

Projecten met grondverzet kunnen te maken krijgen met zeer immobiele beschermde soorten: planten. Afhankelijk van de grootte van het projectgebied en de periode dat de QuickScan is uitgevoerd, kunnen beschermde plantensoorten niet altijd direct worden uitgesloten. Voor Snoek Puur Groen hebben wij, voor een project in Brielle, een nader onderzoek Wnb Flora en Insecten uitgevoerd naar de aanwezigheid van de bokkenorchis en glad biggenkruid. Door in de bloeiperiode van de soorten kansrijke plekken in transect te inspecteren, hebben wij de aanwezigheid van de bokkenorchis en het glad biggenkruid kunnen uitsluiten.

De aan- of afwezigheid van bepaalde plantensoorten heeft ook invloed op insecten. Het projectgebied leek ook geschikt habitat te hebben voor de nachtvlinder teunisbloempijlstaart door de aanwezigheid van de waardplant; de teunisbloem. Dit hebben wij ook onderzocht en we hebben het voorkomen van de teunisbloempijlstart kunnen uitsluiten.

Tags: Ecologie, Nader onderzoek Wnb
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Snoek Puur Groen
Nader onderzoek Wnb
Projecten Ecologie