Nader onderzoek Wnb Grondgebonden zoogdieren, Brielle

 

Voor een project van Snoek Puur Groen hebben wij een Nader Onderzoek Wnb uitgevoerd naar de noordse woelmuis. Dit hebben wij gedaan door in de juiste periode een aantal keer systematisch de bermzone te inspecteren op aanwezigheid van keutels, mogelijk afkomstig van de noordse woelmuis. Door een aantal van de verzamelde keutels te laten analyseren op DNA, kan bepaald worden of de soort aanwezig is.

Tags: Ecologie, Nader onderzoek Wnb
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Snoek Puur Groen
Nader onderzoek Wnb
Projecten Ecologie