Nader onderzoek Wnb Vogels, Harlingen

 

In Harlingen gaat een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvinden bij een oud schoolgebouw genaamd ‘De Diamant’. Voor de ruimtelijke ontwikkeling van start gaat hebben wij een quickscan uitgevoerd waarbij geconstateerd is dat er zich in het oude gebouw potentiële verblijfplaatsen bevinden voor huismussen.

Huismussen hebben hun voortplantingsplaatsen op veel verschillende plaatsen in het stedelijk gebied: onder dakpannen maar ook in kieren en gaten in muren of op balkenconstructies. Ze zijn zeer honkvast en blijven gedurende het hele jaar in de buurt van hun gekozen nest. Hun nesten zijn dan ook jaarrond beschermd en mogen niet zomaar vernield, beschadigd of verwijderd worden. In het voorjaar zijn wij twee keer op locatie geweest om te onderzoeken of er huismussen aanwezig waren in of rondom het gebouw en wat ze daar doen, hoe ze zich gedragen. Er is gecontroleerd of er verblijfplaatsen waren en of er ook broedende huismussen of huismussen met jongen aanwezig waren. Dit locatiebezoek wordt gedaan met behulp van de soortinventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus en

De uitkomsten worden verwerkt in een rapport waarmee de opdrachtgever, indien nodig, mitigerende maatregelen kan treffen en een ontheffing aan kan vragen bij de provincie.

Tags: Ecologie, Nader Onderzoek Wnb
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Gemeente HarlingenSnoek Puur Groen
Nader onderzoek Wnb huismus
Projecten Ecologie