Natuurtoets, Harlingen

 

Voor het evenement The Tall Ships Races in Harlingen, is een natuurtoets opgesteld. Door middel van een natuurtoets wordt het evenement getoetst aan de Wet natuurbescherming. Hierin worden de onderdelen soortenbescherming en gebiedsbescherming onderzocht.

Het evenement werd in de haven op de Willemskade gehouden. De haven ligt in de buurt van meerdere natura 2000 gebieden. Het zou zo kunnen zijn dat het evenement een negatief effect heeft op de instandhoudingsdoelen van de natuurgebieden. Denk hierbij aan verstoring van broedvogels door licht- en geluidssignalen maar ook de invloeden van de stikstofuitstoot.

De bevinding worden netjes gebundeld in de natuurtoets waarin passende maatregelen worden geadviseerd om het evenement uit te voeren zonder dat deze nadelige gevolgen heeft voor de natuur.

Tags: Ecologie, Natuurtoets
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Gemeente HarlingenSD Event Production
Natuurtoets, Harlingen
Projecten Ecologie