Natuurwaardekaart, Schagen

 

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden die het beheer en onderhoud vormen willen we de natuur zo min mogelijk verstoren. Om dat te realiseren werken veel gemeenten met een gedragscode. Een onderdeel van de gedragscode is het inzichtelijk maken van de natuurwaarden binnen de gemeente. Dit wordt meestal gedaan met een natuurwaardekaart.

Wij mochten de natuurwaarden in kaart brengen voor gemeente Schagen. Alle beheerelementen zijn gecontroleerd op habitatgeschiktheid voor alle beschermde soorten uit de Wnb; vogelrichtlijn, habitatrichtlijn en nationaal beschermde soorten. Dit is gecombineerd met waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna.

Op kaart is uiteengezet welke soorten er te verwachten zijn per beheerelement. Met behulp van de natuurwaardekaart kan bij werkzaamheden nu heel gericht gekeken worden welke soorten mogelijk in het beheer element kunnen voorkomen.

Tags: Ecologie, Natuurwaardekaart
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Gemeente SchagenGemeente HarlingenGemeente Soest
Natuurwaardekaart
Projecten Ecologie