Project omschrijving

Ondersteuning in Lelystad

Gemeente Lelystad heeft een aantal dossiers verzameld die de komende maanden uitgevoerd moeten worden. Witteveen groenprojecten en advies biedt de helpende hand door op detacheringsbasis deze dossiers op te pakken. Detachering geeft de mogelijkheid om de gemeentelijke organisatie goed te leren kennen en snel de benodigde informatie te verzamelen. De dossiers die Witteveen zal oppakken zijn onder andere privatisering van recreatieve dierenweides, een wens die in de gemeente Lelystad leeft. Bewoners kunnen daarmee participeren in het gebruik van een dierenweide voor hun paard, geit, struisvogel of ander kleinvee. Voor bewoners is dit medegebruik aantrekkelijk terwijl het voor de gemeente wel kostendekkend moet zijn.

Een ander dossier is het opstellen van een plan van aanpak voor ziekten en plaagbestrijding. Na vaststelling van het plan volgt de belangrijke stap om het plan te implementeren bij aannemers en de eigen dienst om daarmee het aantal ziekten plagen terug te dringen. Als vervolg op het beleidsplan spelen is een beheerplan noodzakelijk om balans te brengen tussen het budget en het aantal speelvoorzieningen. Hiermee kan het kapitaalgoed duurzaam in stand worden gehouden. Ook het hondenbeleid vraagt om afronding en harmonisatie. Met het vaststellen van het beleid moet duidelijk worden waar bijvoorbeeld losloopgebieden zijn. Tot slot is ook het dierenwelzijn punt van zorg waarvoor gemeentelijk beleid wenselijk is.

Opdrachtgever gemeente Lelystad – werkvelden: project, detachering, beleid, beheer

Speelvoorziening met gebreken

vorige project
volgende project