Leidraad Gedragscode Stadswerk, Harlingen

 

In december 2020 is er een nieuwe gedragscode vastgesteld van vereniging Stadswerk. Deze gedragscode wordt ook wel de ‘Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten’ genoemd. Vergeleken met de vorige gedragscode welke gebaseerd was op de Flora- & Faunawet zijn er meerdere zaken veranderd. De huidige gedragscode is gebaseerd op de Wet Natuurbescherming.

Witteveen groenprojecten en advies heeft dit nieuwe uitgebreide document vertaald naar een leidraad toegespitst op gemeente Harlingen. Met behulp van een beeldverhaal zijn de zaken helder en overzichtelijk op een rij gezet.

De handleiding zorgvuldig handelen zal gebruikt worden om bij verschillende werkzaamheden de gedragscode te beschrijven. Deze werkzaamheden worden opgesplitst in twee onderdelen: bestendig beheer & onderhoud en ruimtelijke ingrepen.

De leidraad moet worden gezien als een dynamisch document dat steeds geactualiseerd kan worden.

Tags: Ecologie, Gedragscode
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Gemeente HarlingenGemeente FranekeradeelGemeente LeeuwardenGemeente Schagen
Gedragscode Stadswerk Harlingen
Projecten Ecologie