Populatiebeheerplan konijnen, Makkum

 

In Makkum is een vakantiepark waar een grote konijnenpopulatie zich huisvest. Op het park is, door de grote omvang van de populatie, aanzienlijke graaf- en vraatschade. Om de schade in te perken, de omvang van de populatie beheersbaar te maken en de instandhouding van de soort te garanderen is er behoefte aan een populatiebeheerplan.

Onze werkzaamheden omvatte:

  • Een inventarisatie van de huidige situatie
  • Het vastleggen van de verschillende vormen van schade
  • Een afweging maken van de mogelijke beheersmaatregelen
  • Een advies schrijven voor het te voeren beheer

Ons eerste voorstel is preventief beheer in de vorm van; het laten verruigen van vegetatie, het aantrekken van natuurlijke predatoren en afschrikking door middel van geurmiddelen. Wanneer dit niet het gewenste resultaat geeft adviseren we om de konijnen, in samenwerking met natuurorganisaties, af te vangen en uit te zetten in gebieden waar populaties onder druk staan. Konijnenpopulaties staan op dit moment nog erg onder druk vanwege epidemieën.

Tags: Beheerplan, Populatiebeheerplan
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Snoek Puur Groen
Populatiebeheerplan konijnen, Makkum
Projecten Beheerplan