Project Description

Projectplan bomen gemeente Schagen

De gemeente en de politiek in Schagen willen een duurzaam en toekomstbestendig plan voor bomen en struiken presenteren. Tijdens een interne brainstormsessie is een doelstelling geformuleerd aan de hand van vijf thema’s: Het geven van een maximale groenimpuls op duurzaamheid, landschap, ecologie, economie en leefbaarheid door de aanplant van 500.000 bomen. In het proces om te komen tot het projectplan zijn de consequenties geanalyseerd en afgewogen. Organisaties worden betrokken bij het project om zo een goede invulling te geven aan de doelstelling.

In het projectplan is ook een programma van eisen en een meerjarenplan opgenomen voor de uitvoering van de verschillende deelplannen. De eerste bomen zijn geplant tijdens de boomfeestdag op 22 maart 2017. Witteveen heeft het projectplan opgesteld. Gedurende het proces is er een stuurgroep van de gemeente opgericht die een initiërende en signalerende rol heeft. Zij beoordeelt regelmatig het projectresultaat, de projectdoelstelling en de projectrisico’s aan de hand van rapportages.

Opdrachtgever gemeente Schagen – werkvelden: visie, project

Bomen bij stolpboerderij