Project omschrijving

Projectplan omvorming stedelijk groen

Na de fusie van drie voormalige gemeenten ligt er een structurele bezuinigingsopgave van € 350.000. De eerste vragen die om een antwoord vroegen waren “wat hebben we aan groenvoorzieningen” en “wat is nodig om de gevraagde structurele bezuiniging te realiseren”. Al vroeg in het project bleek dat elke voormalige gemeente anders in elkaar stak en dat de omvorming maatwerk was. Om de gestelde bezuiniging te realiseren werden op veel plekken plantvakken omgevormd naar gras en op ander plaatsen werd kort gras omgevormd naar lang gras.

Er was ook veel achterstallig onderhoud aan de bomen. Met een goede onderbouwing op grond van (boom)kwaliteit voor de toekomst, ging de gemeenteraad akkoord met het projectplan dat onder projectleiding van Witteveen is opgesteld. Dorp voor dorp is het projectplan in drie jaar gerealiseerd, waarbij veel tijd is gestoken in de communicatie met bewoners. Er zijn inloopavonden georganiseerd en in veel straten zijn betrokken  bewoners een vorm van zelfbeheer aangegaan.

Detachering bij opdrachtgever gemeente De Fryske Marren

Werkvelden: project, beleid, projectleiding, projectmanagement, raadsadvies

participatie

Inloopavond voor bewoners

vorige project
volgende project