Quickscan soorten Griene Leane, Rijs

 

In opdracht van de gemeente de Fryske Marren is een Quickscan Soorten uitgevoerd voor het fietspad de Griene Leane. De aanleiding was de geplande vervanging van het asfalt naar beton. Het fietspad loopt door het Rijsterbos van het Fryske Gea, een mooi gebied waar zeker beschermde soorten voor kunnen komen. Tijdens een Quickscan kijken we eerst via NDFF data welke beschermde soorten in de omgeving van het plangebied voorkomen en of deze in het plangebied worden verwacht. Daarna wordt er een oriënterend veldbezoek uitgevoerd. Bij het veldbezoek is langs het gehele fietspad gekeken of er geschikt habitat is voor de beschermde soortgroepen en of er jaarrond beschermde nesten aanwezig waren.

Op basis van de verwachte effecten van de ingreep op de natuurwaarden, wordt inzicht verkregen over de kans dat de werkzaamheden leiden tot een overtreding van de Wet Natuurbescherming. Bij de Griene Leane was nader onderzoek niet nodig, mits er werd gewerkt volgens de zorgplicht en zolang de werkzaamheden buiten de kwetsbare periode plaatsvonden.

Tags: Ecologie, Quickscan soorten
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Gemeente De Fryske MarrenAdema ArchitectenA. Faber AannemersbedrijfDRH TekenbureauMann Milieu AdviesTerpstra BoomverzorgingSnoek Puur GroenGemeente LeeuwardenGemeente HarlingenGemeente Eemsdelta
En verschillende particulieren
Quickscan soorten Griene Leane
Projecten Ecologie