Revitaliseringsplan Harlinger bos, Harlingen

 

Het Harlinger Bos is in het verleden aangeplant als park voor de inwoners van Harlingen. Na jaren van moeizame groei is het Harlinger Bos nu op een punt gekomen dat de beplanting redelijk groeit maar dat het onderhoud onvoldoende is afgestemd op de huidige inzichten. Er werd nauwelijks onderhoud gepleegd omdat er van werd uitgegaan dat het park in de toekomst mogelijk sportterrein zou worden. Hier is geen sprake meer van en ondertussen ligt er een initiatiefplan van de gemeenteraad om het Harlinger Bos te revitaliseren. De notitie ‘Harlinger Bos: Visie, beheer & onderhoud’ is geschreven vanuit een pragmatische aanpak. In een aantal stappen wordt aangegeven wat de situatie van het park op dit moment is, wat de valkuilen zijn en in welke richting de oplossingen gezocht kunnen worden.

Op basis van de geschiedenis van het Harlinger Bos, een analyse van de huidige staat van onderhoud en het gebruik van het park door de buurt, wordt de toekomst van het park aangegeven. Bij het beheer en onderhoud van het park is aandacht voor het stimuleren van de biodiversiteit in het park. De aanwezige inheemse beplanting is hiervoor een goede basis. Er wordt gestreefd naar een beplanting met een boomlaag, een struiklaag en een kruidlaag. Wanneer de revitalisering is voltooid kan met extensief beheer en onderhoud worden volstaan waarbij, vooral langs de paden, veel minder gesnoeid hoeft te worden dan de afgelopen jaren het geval was.

Tags: Visie & Beleid, Revitaliseringsplan
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Gemeente Harlingen
Revitaliseringsplan Harlingenbos
Projecten Visie en Beleid