Project omschrijving

Revitaliseringsplan cultuurhistorische houtwallen

De Korte Ruigeweg en Ruigeweg zijn twee wegen in de gemeente Schagen. De Korte Ruigeweg begint bij Oudesluis en loopt in zuidwestelijke richting naar het Noord-Hollands Kanaal. Aan de overzijde van het kanaal gaat de weg over in de Ruigeweg en deze loopt door tot net voorbij Burgerbrug. Langs deze wegen liggen cultuurhistorische houtwallen. Voorheen was er sprake van een aaneengesloten houtwal aan weerzijden van de weg. Het beheer werd uitgevoerd door de buurtwerkgroep, onder begeleiding van Landschapsbeheer Noord-Holland. Landschapsbeheer organiseert dit beheer niet meer maar de buurtwerkgroep wil het beheer graag voortzetten en heeft daarom de gemeente verzocht mee te denken over het opnieuw opzetten van dit beheer. Daarbij is tevens de mogelijkheid geopperd om de historische houtwallen niet alleen te beheren maar ook te herstellen.

Witteveen heeft voor de gemeente Schagen een revitaliseringsplan opgesteld om in een aantal stappen de cultuurhistorische houtwallen aan beide wegen weer in oude staat te herstellen. De achterstand in onderhoud wordt weggewerkt en het beheer kan weer worden opgepakt door de vrijwilligers uit de buurtwerkgroep.

Opdrachtgever gemeente Schagen – werkvelden: project, werkvoorbereiding

Toekomstbeeld (Korte) Ruigeweg

vorige project
volgende project