Project omschrijving

Roekenbeheerplan Appingedam

 

De landelijke populatie roeken gaat hard achteruit. Het landschap van Noord-Nederland met de karakteristieke open akker- en weidegebieden is echter wél uitermate geschikt als foerageergebied voor de roek. Om die reden nemen de aantallen roeken hier toe. Het vestigen van roekenkolonies binnen de bebouwde kom gaat helaas vaak gepaard met overlast voor omwonenden. De populatie roeken in de gemeente Appingedam bestond jarenlang uit een stabiele kolonie van circa 80 tot 90 paren.

In de periode 2014/2015 werd de roekenpopulatie in Appingedam verstoord. Door het verjagen van de roeken en de groei van de moederkolonie, zijn de roeken nu te vinden op diverse locaties in Appingedam. Samen met de gemeente is gezocht naar een oplossing om met een roekenbeheerplan de overlast van de roeken te beperken.

Opdrachtgever gemeente Appingedam – werkvelden: beleid, beheer

Roek in de straat

vorige project
volgende project