Project omschrijving

Roekenbeheerplan Harlingen

Het landschap rond Harlingen is een voor Friesland karakteristiek open akker- en weidegebied waar bomen hoofdzakelijk op de erven rond boerderijen zijn aangeplant. Daarmee is het landelijk gebied rond Harlingen uitermate geschikt als foerageergebied voor de roek. De vestiging van roekenkolonies daarentegen is zowel in het landelijk gebied als binnen de stadsgrenzen nagenoeg onmogelijk zonder overlast te veroorzaken voor individuele bewoners.

Sinds het begin van de 21ste eeuw is het aantal roeken in Harlingen langzaam gegroeid tot een stabiele populatie met 80 tot 90 broedparen aan het eind van het eerste decennium. In de periode 2014/2015 hebben helaas meerdere ingrepen plaatsgevonden die voor veel onrust hebben gezorgd binnen de populatie roeken in de stad. De overlast van de roeken is daarmee ook sterk toegenomen. Er zijn onvoldoende opgaande boomgroepen op enige afstand van bebouwing die een kolonie kunnen huisvesten. Samen met de gemeente is gezocht naar een oplossing om met een roekenbeheerplan de overlast van de roeken te beperken.

Opdrachtgever gemeente Harlingen – werkvelden: beleid, beheer

Roeken op nest

vorige project
volgende project