Roekenbeheerplan, Eemsdelta

 

Roekenkolonies kunnen buitensporig storend zijn wanneer ze in de buurt van bebouwing zitten. Het verjagen van roeken kan echter niet zomaar omdat het een beschermde diersoort is. Wanneer zwaarwegende belangen in het geding komen door overlast van roeken kan de provincie besluiten een ontheffing te verlenen om de roeken te mogen verjagen. Dit gebeurt echter niet zonder een uitgebreid onderzoek en een activiteitenplan.

Voor de ontheffingsaanvraag hebben we een roekenbeheerplan geschreven welke ingeleverd is als activiteitenplan voor de ontheffingsaanvraag. In dit beheerplan staat alle informatie over de huidige situatie, de geschonden belangen, de alternatieven overweging en een uitgebreide omschrijving van de gewenste werkwijze. Dit alles om de roeken te verhuizen naar een plaats waar ze zo min mogelijk mensen storen en zo min mogelijk gestoord worden door mensen.

Tags: Beheerplan, Roekenbeheerplan
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Gemeente EemsdeltaGemeente HarlingenGemeente AppingedamGemeente Ooststellingwerf
Roekenbeheerplan
Projecten Beheerplan