Coördinatie roekenbeheer, Oosterwolde

 

 

 

 

 

In de Oosterwolde is helaas al enige tijd sprake van overlast door roeken. Het dorp heeft veel hoge bomen die geschikt lijken voor broedkolonies van de roek. Bovendien ligt Oosterwolde nabij beekdalen waarvan de roeken dankbaar gebruik maken om te foerageren. Het beheer van de roeken is daarom een uitdaging.

Naast het opstellen van een duurzaam roekenbeheerplan neemt Witteveen groenprojecten en advies ook de coördinatie van het roekenbeheer op zich. De communicatie met belanghebbende, het opzetten van de verjaagacties en het evalueren van de resultaten zijn enkele taken waar Witteveen zich voor inzet om de verplaatsing van de roeken optimaal te laten verlopen.

Opdrachtgever: gemeente Ooststellingwerf

Tags: Beheerplan, Coördinatie beheer met vrijwilligers

Een vergelijkbaar project hebben we tevens uitgevoerd voor deze opdrachtgevers:

Roekenbeheer Oosterworde
vorige project
volgende project