Roekenverkenning, Westerkwartier

 

Roekenkolonies kunnen voor veel overlast zorgen wanneer deze in de buurt van bebouwing nestelen. Bij buitensporig veel overlast kan een gemeente ervoor kiezen om hier iets aan te doen. Door middel van een roekenverkenning brengen wij in beeld wat de mogelijkheden zijn op het gebied van roekenbeheer.

Zo brengen wij in kaart of er geschikte toekomstbestendige broedlocaties zijn om de roeken te huisvesten en waar op overlastlocaties, eventueel ingegrepen kan worden. In de verkenning worden meerdere scenario’s geschetst waarin de kansen en kosten naast elkaar gelegd worden. Hierdoor kan de gemeente een goed overwogen besluit nemen of roekenbeheer, en in welke mate, toepasbaar is binnen de gemeente.

Tags: Ecologie, Roekenverkenning
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Gemeente WesterkwartierGemeente Het Hogeland
Roekenverkenning, Westerkwartier
Projecten Ecologie