Project omschrijving

Schouwen groenvoorziening Terschelling

In het groenbeleidsplan en het groenbeheerplan voor gemeente Terschelling is de beeldkwaliteit omschreven voor het beheer en onderhoud. De volgende stap is om het groenonderhoud te structureren. Op basis van het beleid en beheer is voor een aanzienlijk deel van het groenonderhoud een offerteaanvraag opgesteld waarop aannemers hebben ingeschreven. Op zichtlocaties, begraafplaatsen en in de dorpskernen wordt gestreefd naar beeldkwaliteit A. In de overige gebieden, de wijken en buurten, worden de beheergroepen onderhouden op beeldkwaliteit B.

Witteveen schouwt het groenonderhoud op beeldkwaliteit. Meermalen, gespreid over het groeiseizoen, wordt de groenvoorziening op het eiland geschouwd. Per schouwmoment wordt een rapportage opgesteld op basis waarvan de aannemer het onderhoud eventueel kan bijstellen. De rapportage geeft de gemeente inzicht in de werkwijze van de aannemer en ook een overzichtelijke analyse waarmee verantwoording kan worden afgelegd aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Opdrachtgever gemeente Terschelling – werkvelden: beheer, toezicht

Groenvoorziening aan zee

vorige project
Volgende project