Begeleiding en toezicht schouwen groenonderhoud, Terschelling

 

Op basis van het groenbeleidsplan en het groenbeheerplan is voor een aanzienlijk deel van het groenonderhoud een offerteaanvraag opgesteld waarop aannemers hebben ingeschreven. Op zichtlocaties, begraafplaatsen en in de dorpskernen wordt gestreefd naar beeldkwaliteit A. In de overige gebieden, de wijken en buurten, worden de beheergroepen onderhouden op beeldkwaliteit B.

Witteveen schouwt het groenonderhoud op beeldkwaliteit. Meerdere malen, gespreid over het groeiseizoen, wordt de groenvoorziening op het eiland geschouwd. Per schouwmoment wordt een rapportage opgesteld op basis waarvan de aannemer het onderhoud eventueel kan bijstellen. De rapportage geeft de gemeente inzicht in de werkwijze van de aannemer en een overzichtelijke analyse waarmee verantwoording kan worden afgelegd aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Tags: Inrichting openbare ruimte, Begeleiding en toezicht
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:

 

Gemeente TerschellingGemeente MenameradielGemeente Meppel
groenonderhoud Terschelling
Projecten Inrichting openbare ruimte