Vitaliteitsonderzoek Linden, Stiens

 

Rond de protestantse kerk in Stiens staan ruim 100 jaar oude linden, de bomen geven een karakteristiek beeld en horen bij de kerk. Het College van kerkrentmeesters wil de linden graag duurzaam onderhouden zodat het karakteristiek beeld in de toekomst behouden blijft. Daarnaast is de wens geuit om de bomen terug te zetten tot op de goothoogte van het dak van de kerk, net zoals op de verschillende oude prenten te zien is.

We hebben een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd, hierbij zijn de bomen onderzocht op verschillende kenmerken, zoals:

  • Stabiliteit van de stam en takken
  • Aanhechting van de takken
  • Aanwezigheid van holtes
  • De staat van vergroeiing van oude wonden
  • Stamspanning
  • Gewichtsverdeling van de kroon

Een optelsom van deze kenmerken geeft een beoordeling van de individuele boom en van de 121 bomen gezamenlijk. Er zijn drie opties uitgewerkt als keuzemodel voor toekomstig beheer. Het bomenbeheer kan worden uitgevoerd vanuit economisch perspectief, vanuit cultuurhistorisch perspectief of vanuit boomtechnisch perspectief.

Tags: Bomen, Vitaliteitsonderzoek
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Protestantse Gemeente StiensGemeente Harlingen
Vitaliteitsonderzoek
Projecten Bomen