Project omschrijving

Vitaliteitsonderzoek linden

Het College van kerkrentmeesters wil de ruim 100  jaar oude linden rond de Protestantse kerk in Stiens graag duurzaam onderhouden zodat het karakteristieke beeld van de bomen rond de kerk nog gedurende lange tijd behouden blijft. Daarbij is ook de wens geuit om te onderzoeken of het mogelijk is om de bomen terug te zetten tot op de goothoogte van het dak van de kerk, zoals ook op verschillende oude prenten is te zien.

Met een uitgebreid vitaliteitsonderzoek zijn de bomen onderzocht waarbij kenmerken zijn beoordeeld als stabiliteit van de stam en takken, aanhechting van de takken, aanwezigheid van holtes, kwaliteit van de vergroeiing van oude wonden, voldoende stamspanning en gewichtsverdeling van de kroon. Een optelsom van deze factoren geeft een beoordeling van de individuele boom en van de 121 bomen gezamenlijk. Er zijn drie opties uitgewerkt als keuzemodel voor toekomstig beheer. Het bomenbeheer kan worden uitgevoerd vanuit economisch perspectief, vanuit cultuurhistorisch perspectief of vanuit boomtechnisch perspectief.

Opdrachtgever Het College van kerkrentmeesters van de Protestantse kerk in Stiens – werkvelden: beleid, beheer

Dubbele rij linden rond de kerk in Stiens

vorige project
volgende project