Bestemmingsplanwijziging uitbreiding hotel, Drenthe

Om de uitbreiding van het hotel mogelijk te maken hebben we de aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan opgesteld, onderbouwd en bij de gemeente ingediend.

De nieuwe bebouwing sluit aan op het bestaande hotel. De terreininrichting past in de structuur van het omliggende landschap, waarbij gebruik wordt gemaakt van cultuurhistorische elementen van het Drentse landschap en de kenmerkende boerenerven. Een voorwaarde voor goedkeuring is dat de landschappelijke inpassing, zoals opgenomen in het erfinrichtingsplan, binnen één jaar na ingebruikname van de bedrijfsuitbreiding is aangebracht en wordt behouden. Het college van burgemeester en wethouders heeft de bestemmingsplanwijziging goedgekeurd.

Tags: Inrichting openbare ruimte, Bestemmingsplanwijziging
Opdrachtgevers waarvoor we een project als deze hebben uitgevoerd:
Landelijke hotelketen
Bestemmingsplanwijziging Hotel Drenthe
Projecten Inrichting openbare ruimte