Project omschrijving

Wijziging bestemmingsplan uitbreiding hotel

Op basis van het vigerende bestemmingsplan buitengebied was uitbreiding van het hotel mogelijk, met in achtneming van het gemeentelijk horecabeleid en de randvoorwaarden vanuit oogpunt van externe veiligheid. Om de uitbreiding van het hotel mogelijk te maken hebben we de wijziging van het bestemmingsplan opgesteld en bij de gemeente ingediend.

De nieuwe bebouwing sluit aan op het bestaande hotel. De terreininrichting past in de structuur van het omliggende landschap, waarbij gebruik wordt gemaakt van cultuurhistorische elementen van het Drentse landschap en de kenmerkende boerenerven. Een voorwaarde voor goedkeuring is dat de landschappelijke inpassing, zoals opgenomen in het erfinrichtingsplan, binnen één jaar na ingebruikname van de bedrijfsuitbreiding is aangebracht en wordt behouden. Het college van burgemeester en wethouders heeft de bestemmingsplanwijziging goedgekeurd.

Opdrachtgever landelijke hotelketen – werkvelden: beleid, visie

Bestaand hotel in zuidoost Drenthe

vorige project
volgende project